KUTSU sääntömääräiseen vuosikokoukseen

22.2.2020

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että

Vanhempaintoiminnan mentorit ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 

AIKA: ti 3.3.2020 klo 18.15

PAIKKA: Vantaalla Korsossa Monitoimikeskus Lumon kirjastossa

Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto vuodelta 2019
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2019
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2020
  8. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
  9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa vuodelle 2020
  10. päätetään Vanhempaintoiminnan mentorit ry:n mentoriverkostoon kuuluvien henkilöiden jäsenyysvelvoitteesta

Kokousta voi seurata myös online Zoom-sovelluksen kautta. Jäsen voi tällöin käyttää puheoikeutta. Äänioikeutta käytetään vain paikan päällä kokouksessa.” -Säännöt

Linkki Zoom-tapahtumaan lähetetään kaikille kokoukseen ilmoittautuneille.

Tervetuloa!

Yhdistyksen hallitus

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa yhdistyksen puheenjohtaja Mika Jokinen