Toimintasuunnitelma 2020

Vanhempaintoiminnan verkostojen vahvistaminen

Vanhempaintoiminnan mentorit ry haluaa olla valtakunnallinen ja kokenut mentoriverkosto, joka tarjoaa apua vanhempaintoiminnan vaikuttavuuteen, sekä tukee omalla toiminnallaan Suomen Vanhempainliiton ja vanhempainverkostojen toimintaa. 

Yhdistys haluaa löytää oman paikkansa suomalaisessa vanhempaintoiminnassa ja vakiinnuttaa asemansa osaavana ja luotettavana kumppanina - ohjata ja tukea yhteistyön piirissä olevaa kasvavaa verkostoa ja sen kehittymistä.

Yhdistyksen toiminnassa kiinnitetään 2020 erityistä huomiota yhteistyöverkostojen rakentamiseen, tunnettuuden lisäämiseen ja yhteistyöhön toisten vanhempaintoimijoiden kanssa. Toiminnassa pyritään konkretiaan ja tuloksellisiin kohtaamisiin. Yhdistys osallistuu valtakunnallisiin ja paikallisiin tapahtumiin ja tapahtumayhteistyötä tehdään mm. Suomen Vanhempainliiton ja kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten/-toimijoiden kanssa.

Yhdistyksen identiteettiä rakennetaan ensisijaisesti alueellisten ja kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten yhteistyökumppanina ja mentorina. Mentoritoiminnan keskiössä on yhteistyö eri toimijoiden välillä (esim. yhdistys ja kunta), sekä toiminnan johtaminen, kehittäminen ja arviointi. Yhdistys haluaa edistää mentoritoiminnan avulla kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten toimintaedellytyksiä niin, että verkosto kehittyy ja vahvistuu sekä oppii tekemään monialaista yhteistyötä.

Pyrimme suunnitelmista konkretiaan! 

Jotta kasvu olisi mahdollista, haemme ennakkoluulottomasti uusia jäseniä mentoriverkostoon myös uudenlaisista kohderyhmistä. Tarjoamme luontaisen kotipesän myös sellaisille aktiivisille ja kokeneille toimijoille, joiden vanhempainyhdistystoiminnan aiemmat perusteet ovat päättymässä esim. lasten kasvaessa aikuisiksi.

Uudenlainen ja moderni tapa toimia!

Maantieteellisesti etäällä toisistaan olevat henkilöt voivat tehdä merkittävää, vaikuttavaa ja vakuuttavaa yhteistyötä verkostoitumalla! Keskiössä on yhteistyö, sekä toisten auttaminen. Toiminnasta organisaatio kehittyy ja yksilö saa ystäviä ja virtaa myös omaan elämään. 2020 aikana mentoriverkosto pyrkii kokoontumaan yhteen jonnekin päin Suomea sekä hyödyn ja oppimisen, että hauskanpidon merkeissä.

Toimintaa ei tarvitse olla joka lähtöön

On tärkeää tehdä oikeita valintoja, jotta mentoriverkoston toiminta on selkeää ja tunnistettavaa. Jotta yhdistys osaa kohdentaa resursseja oikein, tulee sen tunnistaa erilaisia kohderyhmiä, joille pyritään kohdentamaan heidän tarpeisiinsa räätälöityä tukea.

Kun yhdistyksen toiminta saadaan entistä enemmän näkyväksi ja onnistutaan kohtaamisissa, verkosto on entistä vakuuttavampi. Näin yhdistyksellä on mahdollisuus myös saada lisää kokeneita vanhempaintoimijoita mentoriverkostoon sekä mentoroinnin kohteita ja hyviä yhteistyökumppaneita. Verkostoon haetaan jatkuvasti uutta osaamista ja opitaan uusia asioita!

Yhdistys ottaa 2020 omassa toiminnassaan käyttöön mentoritoiminnan arviointilomakkeen, jonka avulla yhdistys pystyy arvioimaan toimintaa ja sen kehittymistä suhteessa tavoitteisiin. 

Yhdistys pyrkii kokeilemaan ja löytämään toimintamalleja ja työkaluja, jotka ovat monistettavissa käyttöön myös laajemmin vanhempainverkostoissa. Mentoriverkosto kokeilee rohkeasti ja kertoo avoimesti havainnoista ja kokemuksista. Yhdistys jakaa toimivia käytänteitä.

Viestintä ja vuorovaikutus

Mentoriverkoston toiminnan keskiössä on yhteistyö myös muiden toimijoiden ja verkostojen kanssa. 2020 kiinnitetään erityistä huomiota yhteistyöverkostojen rakentamiseen sekä yhteydenpitoa edistävien rakenteiden ja työkalujen käyttöönottamiseen.

Yhdistys käyttää aktiivisesti viestinnän perustyökaluja (kotisivut, Facebook, Instagram), sekä laajentaa mahdollisuuksien mukaan käyttöä muihin sosiaalisen median kanaviin (esim. Twitter). Jotta työkalujen käyttöä voidaan lisätä, edellyttää se ensin perustyökalujen vakiintuneempaa käyttöä. Yhdistys ostaa Facebookilta maksettua markkinointia näkyvyyden lisäämiseksi.

Tilaisuudet ja tapahtumat

Syyskaudella 2020 yhdistys järjestää Mentoriverkoston tapaamisen jonnekin päin Suomea. Tapahtuma pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteistyössä olemassa olevan tai perustettavan kuntakohtaisen vanhempainyhdistyksen/verkoston kanssa. Suunnittelussa tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä myös Vanhempainliiton kanssa.

Yhdistys osallistuu Suomen Vanhempainliiton kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten tapahtumaan. Yhdistys pyrkii tekemään yhteistyötä liiton kanssa päivien ohjelman kanssa.

Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös muihin yhdistyksen tavoitetta tukeviin erilaisiin tapaamisiin ja tilaisuuksiin, sekä Vanhempainliiton liittokokoukseen, jossa se pyrkii tekemään toimintaansa tutuksi ja rekrytoimaan uusia kokeneita vanhempaintoimijoita mukaan toimintaan.

Jäsenet ja jäsenmaksut

Yhdistys pyrkii löytämään mentoriverkostoon jäseniä koko Suomesta. 2020 yhdistyksen äänioikeutta käyttäviltä jäseniltä peritään 20 euron vuotuinen jäsenmaksu. Kannatusjäsenmaksuna peritään 100 euroa. Liittymismaksua ei peritä.

Hallinto ja talous

Hallinto ja taloudenpito pyritään pitämään mahdollisimman yksinkertaisena. Kuitenkin sellaisena, että se täyttää kaikki hyvän hallintotavan vaatimukset.

Yhdistys hakee Suomen Vanhempainliitolta 2.000€:n suuruista jäsenjärjestöavustusta, jonka avulla yhdistys ylläpitää toimintaa, sekä verkossa tapahtuvaa viestintää ja vuorovaikutusta.

Yhdistysten kokoukset järjestetään niin, että niihin voi osallistua paikan päällä pääkaupunkiseudulla (jäsenet voivat käyttää äänioikeuttaan), sekä virtuaalisesti (jäsenet voivat käyttää puheoikeutta ja muuten seurata kokousta).

Yhdistyksen loma-ajat:

  • Kesäloma 15.6.-2.8.2020
  • Joululoma 14.12.-3.1.2021
  • Talviloma 1.-7.3.2021 (viikko 9)

Loma-aikoina kiireisiin yhteydenottoihin vastaa yhdistyksen puheenjohtaja (varalla varapuheenjohtaja).

Toiminnan kehittäminen ja pitkän tähtäimen suunnitelmat

2020 yhdistys keskittyy edelleen toiminnan vakiinnuttamiseen. Pitkän tähtäimen suunnitelmien aika tulee myöhemmin, kun yhdistys ensin paremmin vakiinnuttaa asemansa valtakunnallisen vanhempaintoiminnan tukena. Tulevaisuussuunnittelu käynnistetään kuitenkin hallituksen toimesta jo syksyllä 2020 ja ensimmäisiä pitkän tähtäimen suunnitelmia esitellään yhdistyksen vuosikokouksessa 2021.

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 3.3.2020

2019 pakettiin: